Loomapäästegrupi jõuluoksjoni reeglid

Loomapäästegrupi jõuluoksjoni reeglid

Oksjon kestab 18.12.2023 – 31.12.2023

Oksjonile on oma töid annetanud erinevad Eesti kunstnikud (edaspidi “müüjad”). Iga oksjoni eseme juures on nupp „Tee pakkumine siin”, millele vajutades avaneb selle oksjoni eseme lehekülg või pakutava teenuse lehekülg (edaspidi “ese” või “teenus”). Panuseid saab teha avanenud eseme või teenuse all olevatesse kommentaaridesse kirjutades. 

NB! Kommentaari oma panust jättes kinnitab kommenteerija, et on lugenud kõiki Loomapäästegrupi jõuluoksjoni reegleid ja nõustub nendega täielikult! 

  • Oksjon lõpeb 31.12.2023 kl 23.59. Juhul kui oksjoni viimastel minutitel on tehtud pakkumine, siis oksjon pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni viimasest pakkumisest pole 15 minuti jooksul rohkem pakkumisi tehtud.

  • Oksjoni pakkumiste samm ei ole määratud.

  • Oksjonil pakkumise teinud inimene on võidu korral kohustatud eseme või teenuse välja ostma. Oksjoni võitu loetakse ostu-müügi tehinguks oksjoni eseme või oksjonile pandud teenuse annetanud kunstniku (edaspidi “müüja”) ja oksjoni võitja (edaspidi “ostja” ning koos kasutades “pooled”) vahel.

  • Lepingu sõlmimise järgselt kohustuvad pooled seda täitma täies ulatuses. Pooled peavad alustama toimingutega lepingu täitmiseks (nt alustama läbirääkimistega eseme üleandmiseks ning vastuvõtmiseks või teenuse täitmiseks) hiljemalt 7 päeva vältel lepingu sõlmimisest ja tehingu lõplikult lõpule viima hiljemalt 21 päeva jooksul, millele lisandub müüja poolt märgitud tarneaeg, kui müügitingimustes ei ole märgitud lühemat või kokku lepitud teist tähtaega. Pooled peavad viima lepingu täitmise täies ulatuses lõpule ehk täitma vastastikku kohustused: ostja tasuma eseme eest ja võtma selle vastu või järele tulema, müüja eseme/teenuse ostjale edastama või üle andma. Tähtaegade arvestus algab müügilepingu sõlmimise hetkest ehk eduka oksjoni lõppemisest.

  • Ostja kohustub võtma soetatud eseme või teenuse vastu ilma põhjendamatu viivituseta, lähtudes Loomapäästegrupi jõuluoksjoni reeglitest. Vastuvõtmisel kohustub ostja vastuvõetud eseme(d) ja pakendi koheselt üle vaatama ja veenduma selle vastavuses lepingutingimustele ning müügipakkumise kirjeldusele.

  • Eseme kättetoimetamisel kohustub müüja võtma pakendamisel arvesse transpordiks valitud viisi võimalikke riske ning transporditeenuse osutaja nõudmisi pakendamisele.

  • Kui eseme vastuvõtmisel ilmneb, et ese, sh selle pakend, on transportimisel saanud kahjustusi, on ostjal õigus keelduda vastuvõtmisest tingimusel, et vastuvõtmisest keeldumisel jäädvustatakse keeldumise aluseks oleva asjaolu pildi või video abil, mis võimaldab nimetatud asjaolu hiljem tõendada.

  • Ese saadetakse ostjale, kui Loomapäästegrupp MTÜ on kinnitanud makse laekumist. Eseme maksumusele lisandub transpordikulu, mis lepitakse kokku ostja ja müüja vahel.

  • Kogu oksjoni tulu kantakse otse Loomapäästegrupp MTÜ arveldusarvele:

Eesti sisene makse Arveldusarve number
LHV arveldusarve

EE437700771003183318

Rahvusvaheline ülekanne Arveldusarve number
AS LHV Pank; Tartu mnt 2, Tallinn, Estonia, 10145

BIC/SWIFT kood: LHVBEE22

IBAN: EE437700771003183318

Makse selgitusse tuleb kirjutada:

Ostetud eseme nimetus, ostja nimi ja müüja nimi.